A  MAIQ  a  Japán haiku műfajhoz hasonló kezdeményezés.  A szó első része -„Ma” , a Magyar vonatkozást rövidíti, a „mai”  a napjaink emberét jelöli, az IQ részben  az „elszmartosodás”-t nyomatékosítja, továbbá a Q közel áll  Magyar abc végéhez, ezért a haikukhoz hasonlóan a MAIQ  is a végső szavakat, nyomatékos szólásokat, rövid bölcseleteket vázol fel.  Mint leggyakrabban idegennyelvekben lévén használatos a Q ,  jelzi, hogy több értelmű a leírás mondanivalója. Hogy megmaradjanak a Japán gyökerek, a fonetikus kiejtésben a szó nagyon hasonlít a "maiko"- hoz, akik a Japán gésák elődei,  jelképezve az átváltozást, a többszöri újraértelmezés igényét. A to(l)l¤dal¤ék  betű  egy segéd eszközként jelenik meg.

      A MAIQ nem követi  Japán testvérének a felépítési szabályait, megjelenése előnyös formában egyetlen szó, ami szerkezetileg lebont-ható, és a kapott elemek külön-külön is értelmezhetőek. Kivitelezése   három, maximum négy  soros lehet, általában tömör és lényegre törő. Gyakran megjelenik hosszab szövegekben is, átrendezve esetenként egy teljes szakasz jellemét. 

Azt mondják, " A jó Haikut kétszer kell elolvasni!"

           Vigyázat!!! A jó MAIQ akár fél napig tartó emésztést is igényelhet.

( I.C. - Áj ¤ Szí )


           TE FOTÓ-SZÍNT-ETIZÁLJ, ÉN VIRÁGZOK


 V-ÉGTELENÍTETT TEKINTETEK... 

-VÉGTELEN!  TE KÍN-T ETTÉL ?!


(ÖÉ)LNI TUDNÉK


A F-ÉLELEM NEM TÁPLÁL


LOVASI  SZERINT "AKIK ÉLNEK AZOK DÉLNEK MENNEK, AKIK HALDOKOLNAK  ÉSZAKNAK", FOLYTATNÁM: -KIK NYUG(T)ATNAK , AZOK  SOSEM UGATNAK.


  HA  A HALÁLBÓL MINDEN NAP EGY WHISKEY VESZ KI,

  ÉLETEMET NEKED MÁR HIÁBA   S-ÍROM     


f-én-ysebes(s)ég


ÁLMOK HELYETT V-ÁGYAKAT L-ÁT(T)OK 


BEN-NEM
ELEKT(H)RO​W

O(R)LD, E-GY(ÉN(IS(ÉGEK


A CSEND:   SZEM¤BE¤SZ(ÉLNEK      A   SZA¤VAK   


Ő¤SZÍN¤TE¤VÁNDOR


M¤ÉRTÉK¤TELE(N)N¤É LE(T)TÜNK


B¤ELSŐ TÁNC


MAJDN¤EM LÉKET¤ KAPTAM


BESZ¤ÉLÜNK¤  ÉS HAL(O)GATUNK...


H¤ARCTALAN, H¤ARCOS


ÚLTRA¤VALÓSÁG


TE(D)LEFON


Euróért alhatok Szobában. Europáért halhatok a világban. "Eu rO" -ért megölnek Europában.


T¤ÖRVÉNY DÖNT¤Ő VAGY¤OK


KÉNY¤SZER¤BEN (L)ÉLEK


TUDUNK EL-EÉ(?)-GET MONDANI


B¤első¤séges pillanatokban képes vagyok kitárulkozni,  bár árultak már el...

nem sok¤ért ugyan... és mit –ért‒ a jut¤alom??